Žymūs kraštiečiai

Iš Jurbarko krašto kilę garsūs Lietuvai ir Jurbarkui nusipelnę žmonės

 • Antanas Giedraitis-Giedrius

  Antanas  Giedraitis - Giedrius gimė 1892 m. balandžio 4 d. Lukšių k., Jurbarko valsčiuje, Raseinių apskrityje (mirė 1977 m. JAV). Lietuviškai skaityti išmoko dar namuose ir skaitydavo viską, kas tik po ranka pakliūdavo. Lietuviškų knyg...

 • Augustinas Povilaitis

  Augustinas Povilaitis gimė 1900 02 24 Pašventyje, Jurbarko r.  Sušaudytas Maskvoje 1941 07 12. Buvo  Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius, kapitonas. Mokėsi Jurbarke. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepri...

 • Danutė Juškaitienė

  Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė gimė 1932 m. lapkričio 20 d. Veliuonoje, Jurbarko rajone. 1951 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, 1957 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalistės specialybę. Dirbo žurnalo „Mūsų sodai...

 • Elena Grinaveckienė

  Elena Šopaitytė-Grinaveckienė 1928 m. gimė ir užaugo Jurbarke, kurį visada mylėjo ir vertino. Tiesa, tikroji gimtinė buvo Klišių kaime, iš ten 4 kilometrus tekdavo klampoti į mokyklą. Paimsryje, gražiame slėnyje, tebėra vėliau pasista...

 • Elena Puišytė

  ldona Elena Puišytė-Grigaliūnė - poetė, eseistė, vertėja. Gimė 1930.01.04 Jurgeliškiuose, Jurbarko raj. Iki 1952-jų pavasario mokėsi Jurbarko vidurinėje mokykloje. Prieš pat abitūros egzaminus (išbuožinus tėvą) teko bėgti iš tė...

 • Jurgis Baltrušaitis

  Jurgis Baltrušaitis - poetas simbolistas pradėjęs savo kūrybinį kelią rašydamas rusų kalba. Jis gimė 1873m. gegužės 2d. Paantvardžio kaime, netoli Jurbarko, ūkininkų šeimoje. Pradinį mokslą ėjo namie ir pas vietos parapijos kunigą K....

 • Konstantinas Glinskis

  K.Glinskis (1886 07 25 Jurbarke – 1938 12 03 Kaune) -- aktorius, režisierius, pedagogas, vienas žymiausių Lietuvos teatro novatorių. 1920–1938 m. gyveno ir dirbo Kaune. Jo palaikai kremuoti ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse. Antkapin...

 • Lidija Meškaitytė

  Lidija Meškaitytė (g. 1926 gruodžio 30 d. Antšvenčiuose, Smalininkų seniūnijoje, Jurbarko raj. - mirė 1993 liepos 31 d.) – savamokslė dailininkė Lietuvoje ir už jos ribų išgarsėjusi savo pieštomis miniatiūromis. Mokėsi Smalininku...

 • Pranas Garšva

  Kunigas, spaudos darbuotojas, „Draugo” laikraščio įkūrėjas ir ilgametis vadovas. Gimė 1915 m. sausio 18 d. Pasnietalio k. (Jurbarko r.). Mirė 1993 m. sausio 24 d. Čikagoje. 1937–1940 m. studijavo filosofiją Marijonų filosofijos ins...

 • Romualdas Marcinkus

  Karo lakūnas, aviacijos kapitonas ir tarpukario futbolo legendaRomualdas Marcinkus gimė 1907m. liepos 22d. Jurbarke, policininko Prano Marcinkaus ir Honoratos Kroazės-Marcinkienės šeimoje. Trečio dešimtmečio pradžioje Romualdas persikėlė ...

 • Stasys Santvaras

  S.Santvaras gimė 1902-ųjų gegužės 27 dieną Rūstekoniuose (Jurbarko rj.). Kaip menininkas - poetas, dramaturgas, operos solistas, vertėjas - jis formavosi ir brendo Kaune. Čia išleido ir pirmąją eilėraščių knygą Saulėtekio maldos. Auto...

 • Stasys Šimkus

  Kompozitoriaus Stasio Šimkaus (1887-1943) kūrybinis palikimas svarbus lietuvių kultūrai, o ypač reikšminga jo dalis - dainos, tapusios lietuvių vokalinės ir chorinės literatūros klasika.  Stasiui Šimkui priskiriamas ir perkurtos, išplėtot...

 • Teodoras Šuravinas

  Tarp XX a. lietuvių vaikų literatūros ir lektūros kūrėjų yra ir pedagogo Teodoro Šuravino (1889–1966) vardas. Tarpukario Lietuvoje jis buvo ganėtinai žinomas pažintinės literatūros autorius – gamtos, geografjos sričių populiarintoja...