Legendos, pasakojimai

Jurbarko kraštas apipintas legendomis, seni žmonės dar pasakoja iš savo senelių girdėtus pasakojimus, o poetai rašo eiles.

 • Ieškojimas (M.Karčiauskas)

  Ieškojimas (M.Karčiauskas) Geltonuoja nuo pienių Bišpiliuko kalva. Srūva, lankstosi pievom Imsrė ir Mituva. Žiestos Bišpilio runos Prakalbės ir kalbės, Lyg alyvų karūnos Virš laukų sužydės. Skleidžias žiedas į šird...

 • Čia lietuviai nuo Dubysos (S.Bielskis)

  Čia lietuviai nuo Dubysos (S.Bielskis) Čia lietuviai nuo Dubysos, Čia ir Vytautas Didysis Gynės nuo baisių kryžiuočių, Nuo pasiutusių barzdočių. Pr.: Kaip dabar Seredžių seną Ši daina puikiausiai mena, Kur gyventa ir kov...

 • Mano gimtasis miestas (J.Mauras)

  Mano gimtasis miestas (J.Mauras) Parko pakrašty srovena Mituva tyli, Tiesia Nemunui rankas lyg nuotaika žavi. Kai priglaudžia Nemunas jos rankas ištiestas, Švyti tūkstančiais langų mano gimtasis miestas. Jurbarkas ramus, Jurbarkas...

 • Kur Mituva į Nemuną srovena

  Kur Mituva į Nemuną srovena (V.Barauskas) Kur Mituva į Nemuną srovena Atnešus bočių sakmę ir sapnus, Puikuojas mūsų Jurbarkas nuo seno Darbštuolis Lietuvos sūnus. Motulė davė mums tik vieną širdį, Bet ji kaip Nemunas j...

 • Legenda apie Mituvą

  Tai buvo seniai, labai seniai, kai dar girios sunkiai įžengiamos buvo, kai šimtamečiai ąžuolai šlamėjo, kai Nemunas dar plačiau savo gilią vagą varė, kai garsi senoji Jurbarko pilis stovėjo. Šios pilies valdovas turėjo gražią...

 • Jurbarkas (J.Juškaitis)

  Jurbarkas (J.Juškaitis) Toks neilgas, bet didelis toks- nuo rytų lig pačių vakarų buvo tarpas tarp dviejų karų. Ten tu mano pasaulis buvai, karklo žiedui-gimtos, tų rūgščių mūs dirvonų gamtos ir mūs šventės dalyvių-žal...

 • Jurbarko vieškelis (M.Martinaitis)

  Jurbarko vieškelis (M.Martinaitis) Tai buvo mėlynas dangus į Jurbarką. Į Jurbarką pavakarė aguonos Tylėjimas Jurbarką ant slenksčio. Tai buvo vakaras į Jurbarką Tai žvyrduobės į  Vokietiją žydai Jeruzalėn į Jurbarką, ...

 • Kaip Nemunas atsirado?

  Nemuno versmės yra apie 50km. į pietus nuo Minsko, Uzdos rajone, Verchniomano kaimelio žemėse. Pamiškėje prie nedidelio akmens seniau tryško šaltinis, teikęs pirmuosius mūsų Nemuno vandens lašus. Štai ką teko išgirsti Verchniom...

 • Pasakojimas apie Dainių pelkę

  O būta anksčiau čia didelės pelkės. Seniau ji buvo dar didesnė, tik aplinkinių kaimų žmonės sausindami ir gerindami savo laukus palietė ir pelkės drėgmę. Pelkę iš šiaurės ir vakarų pusės supo didelė giria, o gyvenamos žmoni...

 • Pasakojimas apie prancūzkapius

  Seni jurbarkiškiai ir aplinkiniai kaimiečiai minėdavo prancūzkapius. O tų kapų vietą nurodydavo ten, kur augo mažas pušynėlis, už vieno kilometro nuo Jurbarko į vakarus, tarp Jurbarko- Smalininkų plento ir Mituvos. Tame pušynėlyje ...

 • Padavimas apie Kalnėnų Bišpiliukus

  Apie pusantro kilometro į vakarus nuo Mituvos žiočių, maždaug už 100 metrų nuo Nemuno vagos, pūpso du kalneliai. Ši vieta vadinama Kalnėnų bišpiliukais. To piliakalnio viršūnėje yra didoka aikštelė, kurios šiaurinė ir vakari...

 • Padavimas apie Jurbarko Ragainę

  Einant nuo Mituvos žiočių aukštyn, antrajame vingyje yra Mituvos sietuva ir ji vadinama Jurbarko Ragaine. Pasakojama, kad Mituvos sietuvoje vakarais sutemus kitąsyk raganos savo vaikus maudydavusios. Sumesdavusios juos į sietuvą ir imdavu...

 • Pasakojimas apie Jurbarko Bišpilį

  Labai seniai, maždaug 1914 metais, mano prosenelis su broliu ant Bišpilio kalno ganydavęs karves. Tame kalne buvo du labai gilūs kaminai, į kuriuos jie mėgo mėtyti akmenukus. Akmenukams krentant žemyn labai gražiai skambėdavo. Žmonės ...

 • Legendos apie Jurbarko kilmę

  XVI a. rašytas „Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios kunigaikštystės metraštis", romantizuodamas Lietuvos praeitį, aiškindamas kilmę iš romėnų, rašo, kad į šią šalį atvykęs Romos kunigaikštis Palemonas, turėjęs tris sūnus...

 • Jurbarko miesto herbo legenda

  Pranas Antalkis. SIDABRAŽOLIŲ STEBUKLAS Jurbarko miesto herbo legenda Knygnešių tėvo Jurbarko klebono Kazimiero Marcinkevičiaus atminimui „ Į Jurbarką atvyks Šventosios Romos pasiuntinys, tarsis ir atsiųs tūkstantinę kariuomenę." Š...